top of page
European brown hare (Lepus europaeus).jpg

Melangell

Unwilling to lead the life her father had  planned for her Melangell fled Ireland and found refuge in Powys, Wales.

 

Legend has it that during a hunt, led by Prince Brochwel Yscythrog, a hare took sanctuary in the folds of Melangell’s skirt.

 

The hounds refused to obey the Prince of Powys’ commands and venture near Melangell; the hare stared boldly onwards at her feet.

 

Forced to abandon the hunt the prince listened to Melangell’s story and granted her the land on which she lived as a place of refuge. 

 

Here at Melangell’s retreat in Llanfair Caereinion, Powys I hope you find sanctuary from the stresses of everyday. 

 

The retreat was created with nurture, peace and rejuvenation at it’s heart. 

 

Melangell was made the patroness of hares which were sometimes called St. Monacella’s Lambs or Oen Melangell.

 

Today the saint is still remembered at the beautiful and peaceful Shrine Church of St Melangell 

St Melangell’s feast day is May 27th (established in the year 590)

~

Yn anfodlon byw'r bywyd yr oedd ei thad wedi'i gynllunio ar ei chyfer, ffodd Melangell o Iwerddon a chael lloches ym Mhowys, Cymru.

Yn ôl y chwedl, yn ystod helfa dan arweiniad y Tywysog Brochwel Yscythrog, cysgododd ysgyfarnog ym mhlygiadau sgert Melangell.

Gwrthododd yr helgwn ufuddhau i orchmynion Tywysog Powys i fynd yn agos at Melangell; gyda’r ysgyfarnog yn syllu yn feiddgar ymlaen ar ei thraed.

Wedi'i orfodi i roi'r gorau i'r helfa, gwrandawodd y Tywysog ar stori Melangell a rhoi iddi'r tir lle bu'n byw arno fel lloches. 

Yma yn encil Melangell yn Llanfair Caereinion, Powys gobeithio y cewch noddfa rhag straen bob dydd. 

Crëwyd yr encil gyda magwraeth, heddwch ac adfywiad yn ei galon. 

 

Gwnaethpwyd Melangell yn nawddsantes ysgyfarnogod a elwid weithiau yn St Monacella’s Lambs neu Ŵyn Melangell.

 

Heddiw mae’r santes yn dal i gael ei chofio yng nghysegrfa hardd a heddychlon y Santes Melangell

 

Diwrnod dathlu Melangell yw Mai 27 (a sefydlwyd yn y flwyddyn 590)

bottom of page